Recreatieschap Westfriesland Recreatie - Natuurlijk - West-Friesland

Welkom bij het Recreatieschap Westfriesland

Sluis zoekt sluiswachter: veel reacties

donderdag 23 maart 2017 Sluis zoekt sluiswachter: veel reacties

Na onze oproep in de media van twee weken geleden om vrijwilligers te vinden voor de sluisbediening in Rustenburg, heeft het Recreatieschap veel enthousiaste reacties ontvangen. Gezien dit grote aantal voelen veel mensen zich bij de recreatievaart en het (lokale) vaartoerisme betrokken en dat is leuk om te merken.

De vrijwilligers ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een informatieve bijeenkomst.

We kijken uit naar een prettige samenwerking.

Zwemwaterkwaliteit

Tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober vindt u op de website www.zwemwater.nl de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater.

Recreatieschap Westfriesland

Postadres

Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

Bezoekadres

De Middend 2
1611 KW Bovenkarspel

Contact

Tel.: (0228) 565 750
E-mail: Klik hier